soty
България, 12 Март, 1963, София
Пълно описание